Giờ mở cửa : Trưa 11:30~13:30 Tối 17:30-22:00 ( Nghỉ chủ nhật)

  • 日本語
  • Tiếng Việt

Hình ảnh Nhà Hàng